Με 19 θέματα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 20 Νοεμβρίου 2019

Η 21η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ :

1. Εξελίξεις για τον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πέτρος Τατούλης

2. Επικύρωση πρακτικών της 20ης/2019 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3. Επικείμενες αλλαγές στον Ν.4555/2018 (Καλλικράτης). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος

4. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

5. Έγκριση μελέτης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας – εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Έργων Μεταφορά και Διανομής Νερού Άρδευσης από Δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

6. Έγκριση μελέτης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στo πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Τμήματος Αγωγού Μεταφοράς Αρδευτικού Νερού Αναβάλου στην Περιοχή Ιρίων» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

7. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΟΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΙΒΕΡΙ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

8. Έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020 του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΠΕΛ 73 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», ή επόμενης Πρόσκλησης, εφόσον εκδοθεί από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα υψηλής τεχνολογίας παραγωγής ραδιοφαρμάκων της εταιρείας με την επωνυμία SYV INNOVATIONS LABORATORIES, στη θέση ‘Σουσάκι΄ΔΕ Αγίων Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

10. Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου στην νέα Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

11. Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: “ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

12. Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Δ. ΘΑΝΑ ΠΡΟΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

13. Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: “ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – 124 ΠΒΕ”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

14. Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

15. Έγκριση 11ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20%, έτους 2019. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

16. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 1.524.856,64 €. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

17. Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής προϋπολογισμού και πιστώσεων υποέργων – ένταξη νέου υποέργου, σε βάρος των πιστώσεων του ενταγ - μένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600003. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

18. Έγκριση 15ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγ - μένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600005. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

19. Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Συντήρηση οδικού δικτύου νομού Αργολίδας (2017 – 2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600011. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ
Όνομα

ΑΠΟΨΕΙΣ,1,ΑΡΓΟΛΙΔΑ,2,ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ,8,ΔΕΥΑΝ,1,ΔΗΜΑΡΧΟΣ,1,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,2,ΔΙΑΥΓΕΙΑ,8,ΔΟΚΟΙΠΑΝ,2,ΔΟΠΠΑΤ,3,ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ,1,ΘΕΜΑΤΑ,1,ΙΔΡΥΜΑΤΑ,1,ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ,1,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,4,ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ,4,ΝΑΥΠΛΙΟ,18,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,1,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,5,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ,1,Nafplio-News,36,
ltr
item
Nafplio-News: Με 19 θέματα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 20 Νοεμβρίου 2019
Με 19 θέματα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 20 Νοεμβρίου 2019
https://1.bp.blogspot.com/-LTOOsH7CvzM/Xc64kLzqfjI/AAAAAAAAHuY/Wwfo3bVzOPULcKmI9A30NsDyHR1JP9PMACLcBGAsYHQ/s320/6545328409.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-LTOOsH7CvzM/Xc64kLzqfjI/AAAAAAAAHuY/Wwfo3bVzOPULcKmI9A30NsDyHR1JP9PMACLcBGAsYHQ/s72-c/6545328409.jpg
Nafplio-News
https://www.nafplio-news.gr/2019/11/19-20-2019.html
https://www.nafplio-news.gr/
https://www.nafplio-news.gr/
https://www.nafplio-news.gr/2019/11/19-20-2019.html
true
3859312302692902048
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy